johncolorshop

colorshop888

                                                    
 
大圖施工 展場施工 帆布施工 貼圖施工
大圖施工 展場施工 帆布施工 貼圖施工
外出施工無論室內室外,最低才數皆為100才,未滿100才以100才計價,如施工場所需使用吊車施工, 吊車費用另計,每趟不超過1小時約2000元~2500元。 一般一樓店內施工:騎樓、柱面、牆面施工大多不需吊車費用;二樓以上需市場地樓面是否許可免吊車,需依專業施工人員估算,如帆布需另訂製鐵架等….也須另外估算。